F3 dipapa - Njaevele

Njaevele ft Saenyova

Tjel ulaqasha, ngpheth'imali yam, manje sen'golile uvukile umalambane, umalambane uvukile umalambane. Autjel ulaqasha kuthi ngpheth'imaliyam. Tjel ulaqasha, ngpheth'imali yam, manje sen'golile uvukile umalambane, umalambane uvukile umalambane. Autjel ulaqasha kuthi ngpheth'imaliyam


Ka e bula pompo, ka e chuna dogo, Ke ntja ka kopo, ba mpitsa dawgo, o sa ntima stocko. Ka e bula pompo, ka e chuna dogo, Ke ntja ka kopo, ba mpitsa dawgo, o sa ntima stocko. Njaevele, Njaevele, Njaevele, ao Njaevele. Njaevele, Njaevele, Njaevele, ao Njaevele. Ngwana papa Njaevele, ngwana mama Njaevele, ngwana kokwani Njaevele, ngwana Malume ao Njaevele. Ngwana papa Njaevele, ngwana mama Njaevele, ngwana kokwani Njaevele, ngwana Malume ao Njaevele

1 plus 1 Ke di bervs, 2 plus 2 Ke bo girls, gore o etsa eng its depends, but I just wanna see you dance. Wena tjetjembisa re tlatse mpa tsi. Wena dumisa re tlale transie, mnate say no more we here, sgupu kasvoma Ke clear. Ngwana emela o Njaevele, Bubu ka o kopa tu Njaevele, tsikinya tshika nyana Njaevele, oketsa speaker nyana Njaevele. Ngwana emela o Njaevele, Bubu ka o kopa tu Njaevele, tsikinya tshika nyana Njaevele, oketsa speaker nyana Njaevele

Ka e bula pompo, ka e chuna dogo, Ke ntja ka kopo, ba mpitsa dawgo, o sa ntima stocko. Ka e bula pompo, ka e chuna dogo, Ke ntja ka kopo, ba mpitsa dawgo, o sa ntima stocko. Njaevele, Njaevele, Njaevele, ao Njaevele. Njaevele, Njaevele, Njaevele, ao Njaevele. Ngwana papa Njaevele, ngwana mama Njaevele, ngwana kokwani Njaevele, ngwana Malume ao Njaevele. Ngwana papa Njaevele, ngwana mama Njaevele, ngwana kokwani Njaevele, ngwana Malume ao Njaevele

Lyrics licensed by LyricFind