N y t e - อาการ

เหมือนพบสวรรค์ที่สวยงาม
คล้ายเดินเหยียบไปบนหนามคม
หลุดลอยไปในภวังค์ที่หวานและขื่นขม
เหมือนแสงสดใสมาบังตา
ยั่วยวนให้ต้องเอื้อมมือคว้า
เมื่อเจอกับใครบางคน
จากวินาทีที่เขาได้สบตา

เปลี่ยนแปลงเราไปทุกอย่าง
เปลี่ยนใจเราไปทุกอย่าง
เปลี่ยนตัวเราไปทุกอย่าง
ไม่ว่าจะพบสักกี่ครั้ง

โอ้ความรัก
อาการนี้เป็นกันแล้วมักแปลก
โอ้ความรัก
บางทีมันก็ทำให้เจ็บแสง
โอ้ความรัก
มันทำให้พบวันที่แตกต่าง
แต่ความรัก
คนเราไม่มีมันก็แปลกแปลก


เหมือนท้องทะเลไม่สวยพอ
เหมือนพบมีพิษบนแก้วไวน์
อยากจะหลีกหนีมันไปสุดท้ายก็กลับมา
เหมือนหนังที่ฉันดูตอนเด็ก
ร่องเสียงที่ฉันฟังซาวแทรค
กดปุ่มบรรเลงชีวิตตัวเอง
ที่คนเหล่านั้นได้แต่งมา

เปลี่ยนแปลงเราไปทุกอย่าง
เปลี่ยนใจเราไปทุกอย่าง
เปลี่ยนตัวเราไปทุกอย่าง
ไม่ว่าจะพบสักกี่ครั้ง

โอ้ความรัก (ฮ้า)
อาการนี้เป็นกันแล้วมักแปลก
โอ้ความรัก (ฮ้า)
บางทีมันก็ทำให้เจ็บแสบ
โอ้ความรัก (ฮ้า)
มันทำให้พบวันที่แตกต่าง
ฮา
แต่ความรัก (ฮ้า)
คนเราไม่มีมันก็แปลกแปลก

โอ้ความรัก (ฮ้า)
อาการนี้เป็นกันแล้วมักแปลก
โอ้ความรัก (ฮ้า)
บางทีมันก็ทำให้เจ็บแสบ
โอ้ความรัก (ฮ้า)
มันทำให้พบวันที่แตกต่าง
ฮา
แต่ความรัก (ฮ้า)
คนเราไม่มีมันก็แปลกแปลก ฮา

Lyrics licensed by LyricFind