Steve lacy - Bars. 16

La, la-la, la, la-la
La, la-la, la, la-la
La, la-la, la, la-la
La, la-la, la, la-la
La, la-la, la, la-la (ooh)
La, la-la, la, la-la
La, la-la, la, la-la
La, la-la, la, la-la

Writers: Steve Lacy-Moya

Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

Lyrics licensed by LyricFind