ASP - Telafisi Yok

Bugün, takılıp eski bene bakıp bakıp yakıyorum
Kime ne ki? Sorun benim geçmişim ya!
İçime atıp atıp dalıyorum, batıp batıp çıkıyorum
Ben o yolu seçm...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.