Ala Jaza - Miedo

Tenia miedo
de decirte la verdad
Por eso nunca dije nada
Y la oculté sin pensar
Pero Como un loco te ame
Nadie podra superarte
Este dolor de tu ausenc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.