Anuel AA - Me Contagié 2

¿Esto es real hasta la qué?
(Muerte)
¿Real hasta la qué?
Hasta la muerte
Real hasta la muerte no e' un movimiento, nosotro' somo' una familia

S...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.