2 Chainz - Vampire

(But do you promise to tell the truth and nothing but the truth)
(So help me god)

(Ooh-ooh, this is)
(Will, you fuckin wit it? Hell yea, Alright)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.