Matisse - Vete, Vete

Siempre fue así
Con un pie en el suelo y otro hacia donde tú
Siempre querías ir
Y siempre dormí contigo en mis sueños
Ya no tengo sueño
El insomn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.