Bad Bunny - ANTES QUE SE ACABE

Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz
Pero sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho

Yeh-yeh, yeh-yeh, yeh-yeh-yeh
Yeh-yeh-yeh
Yeh, ey

Un dí...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.