Bad Bunny - LA DROGA

Uh, uh-uh
Uh-uh, uh-uh

Tú ere' la droga de la que mami me hablaba (¡ey!)
La que moría si probaba (¡oh!)
Y yo de idiota pensando que me amaba
Ey...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.