Bad Bunny - YO VISTO ASÍ

Yeh-yeh-yeh-yeh-yeh-yeh-yeh-yeh-yeh
Yeh-yeh
Yeh-yeh
Ey, ey, ey

Yo visto así, no me vo'a cambiar
Si no te gusta no tienes que mirar
Yo visto as...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.