Bad Bunny - EL MUNDO ES MÍO

(Uh-uh) ey, ey

¿Quién dijo que no? (¿Quién dijo que no?), ey
Que no puedo
Yo hago lo que me dé la gana
¿Quién dijo que no? (¿Quién dijo que no?)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.