Canozan - Toprak Yağmura

Toprak yağmura ben sana aşık olduk yeniden
İmkansız gibi görünen bu mesele
Girdi aklıma her gece tanıdık bi’ melodi
Sen miydin sebebi? söylesene

Bir ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.