Lil Nas X - HOLIDAY

(T-T-Tay Keith) Took it to ten (hey)

Ayy, it's a holiday
I got hoes on hoes and they out of control, yeah
Ayy, it's another way
All my niggas on...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.