Anuel AA - Malévola

Eh-eh
Uah, uah
Real hasta la muerte, ¿oíste, bebé?

Ella se viste de negro (oh-oh)
Su corazón no da má' (no da má')
Ya ella ve to' como un juego...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.