Patogeno Musa - Demasiado Negro

No soy blanco ni albino, yo soy negro
Tampoco mulato ni mestizo, yo soy negro (Uh)
Cien por ciento negro, sigo siendo negro y yo me alegro
Negga, b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.