Sliqe - Flexin

Injayam u'Sliqe
Okay I'm flexing okay I'm flexing
Ngipheth' into eyright letha ama girls
If uyashisa believe I'ma get it
AmaLicken stuff samagang
Stuf...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.