ASP - Schwarzes Blut

Ich trag' mein Herz in meinen Händen
Ich trag' die Liebe unter meiner Haut
Ich trag' die Seele in den Augen
Die hinter dünnstem Glas nach draußen s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.