Bad Bunny - Dakiti

Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves
Ahí donde no has llegao sabes que yo te llevaré
Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé
¿Y de...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.