PeterLicht - …e-scooter deine Liebe!

Wenn wenn wenn
wenn wenn, ja
Wenn du eine Sonne siehst
dann lauf´ ihr entgegen
Egal wo die Sonne gerade steht.
lauf ihr entgegen
immer ein Schnitt sch...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.