David Cavazos - Bruja Hada

Solamente tú, sólo amor y tú
Aunque a veces sólo en lágrimas te tengo
A pesar del alma cuando muere adentro
Y jamás se acaba el pensamiento
Y ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.