The Kid LAROI - TRAGIC

(Perfect!)
(Internet Money, bitch)
Hahahaha, yeah
Yeah

I remember times when I ain't have shit
No food in my crib, now I live lavish (oh, no-no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.