David Banner - Talk to Me

[Hook - David Banner] Repeat 2x
Now if these boys want war, talk to me now (Repeat 2x)
Lay it down motherfucker, lay it down you bitch (Repeat 2x)
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.