David Romero - De Otro Planeta

Oye, venimos de nuevo..pá que lo bailes, Dice.

Nena estas pa´mojarte con pan y saltarme la dieta,
De todas las niñas tú eres la más completa,
Baby tú...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.