Shane Codd - Get Out My Head

(I did, I did)
(Oh baby, oh baby)
(I, I did, I did)
(You can, you can, you can, you can)
(I did, I did)
(Oh baby, oh baby)
(I, I did, I did)
(Y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.