Ty Dolla $ign - Slow It Down

Shawty, damn, when you takin' it off
Slow it down, girl, we got all night long
Shut it down (shut it down), we ain't takin' no calls
Slow it down, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.