Kevin - Family

Lange dagen op de weg, want broke is no way
Alles begon als een hobby, nu zet ik mams save
Weet nog die tijden, had nothing, nu buy ik stores leeg
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.