Tony rodeo - Hindi ka nagkulang

Hindi ka nagkulang di kami pinabayaan
Mula nang manalig kami sa 'yo
Ikaw ang daan sa buhay na walang hanggan

Di ka nagbabago di ka maglalaho
Nag-iisang Diyos ka sa mundo
Ang aming panalangin sa 'yo ay tinutugon mo

Ang kabutihan mo hindi maitatago
Ang buhay sa mundo biyaya mo sa tao
Sa pag-ibig mo buhay nami'y nagbago tunay na dakila ka

Hindi ka nagkulang di kami pinabayaan
Mula nang manalig kami sa 'yo
Ikaw ang daan sa buhay na walang hanggan


Di ka nagbabago di ka maglalaho
Nag-iisang Diyos ka sa mundo
Ang aming panalangin sa 'yo ay tinutugon mo

Ang kabutihan mo hindi maitatago
Ang buhay sa mundo biyaya mo sa tao
Sa pag-ibig mo buhay nami'y nagbago tunay na dakila ka

Ang kabutihan mo hindi maitatago
Ang buhay sa mundo biyaya mo sa tao
Sa pag-ibig mo buhay nami'y nagbago tunay na dakila ka

Ang kabutihan mo hindi maitatago
Ang buhay sa mundo biyaya mo sa tao
Sa pag-ibig mo buhay nami'y nagbago tunay na dakila ka

Ang kabutihan mo hindi maitatago
Ang buhay sa mundo biyaya mo sa tao
Sa pag-ibig mo buhay nami'y nagbago hindi ka nagkulang
Hindi ka nagkulang
Hindi ka nagkulang
Hindi ka nagkulang

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind