Tony rodeo - Ang panginoon ay awitan

Ang Panginoon ay awitan
Sa kanya ang kadakilaan
Kaming lahat sayo'y magpupuri aming Panginoon
Itataas dakilang ngalan mo
Pupurihin ka ng buong mundo

Ang Panginoon ay awitan
Sa kanya ang kadakilaan
Kaming lahat sayo'y magpupuri aming Panginoon
Itataas dakilang ngalan mo
Pupurihin ka ng buong mundo

Sabay-sabay ang kamay na iwagayway
Buong lakas na umawit sa Diyos na buhay
Kadakilaan mo Yahweh ay tunay
Sa pagpupuri kami'y mayrong tagumpay

Sabay-sabay ang kamay na iwagayway
Buong lakas na umawit sa Diyos na buhay
Kadakilaan mo Yahweh ay tunay
Sa pagpupuri kami'y mayrong tagumpay

Ang Panginoon ay awitan
Sa kanya ang kadakilaan
Kaming lahat sayo'y magpupuri aming Panginoon
Itataas dakilang ngalan mo
Pupurihin ka ng buong mundo


Sabay-sabay ang kamay na iwagayway
Buong lakas na umawit sa Diyos na buhay
Kadakilaan mo Yahweh ay tunay
Sa pagpupuri kami'y mayrong tagumpay

Sabay-sabay ang kamay na iwagayway
Buong lakas na umawit sa Diyos na buhay
Kadakilaan mo Yahweh ay tunay
Sa pagpupuri kami'y mayrong tagumpay

Sabay-sabay ang kamay na iwagayway
Buong lakas na umawit sa Diyos na buhay
Kadakilaan mo Yahweh ay tunay
Sa pagpupuri kami'y mayrong tagumpay

Sabay-sabay ang kamay na iwagayway
Buong lakas na umawit sa Diyos na buhay
Kadakilaan mo Yahweh ay tunay
Sa pagpupuri kami'y mayrong tagumpay

Sabay-sabay ang kamay na iwagayway
Buong lakas na umawit sa Diyos na buhay
Kadakilaan mo Yahweh ay tunay
Sa pagpupuri kami'y mayrong tagumpay
Sa pagpupuri kami'y mayrong tagumpay

Lyrics licensed by LyricFind