Tony rodeo - Yahweh ang makapangyarihan

Ikaw ang lumikha ng langit at lupa ng dagat at ng kalawakan
Ikaw ang lumikha ng mga halaman ng hayop at sangkatauhan

Yahweh ang iyong pangalan
Yahweh ang makapangyarihan

Ikaw ang lumikha ng hangin at araw ng ulap bundok at batisan
Ikaw ang may hawak ng kalikasan planeta sa kalawakan

Yahweh ang iyong pangalan
Yahweh ang makapangyarihan

Ikaw ang lumikha ng langit at lupa ng dagat at ng kalawakan
Ikaw ang lumikha ng mga halaman ng hayop at sangkatauhan

Yahweh ang iyong pangalan
Yahweh ang makapangyarihan


Sasambahin ka sa 'yong kabutihan
Diyos na pararangalan
Ang karangalan at kadakilaan sa 'yo aming ihahayag

Yahweh ang iyong pangalan
Yahweh ang makapangyarihan

Ikaw ang lumikha ng hangin at araw ng ulap bundok at batisan
Ikaw ang may hawak ng kalikasan planeta sa kalawakan

Yahweh ang iyong pangalan
Yahweh ang makapangyarihan

Sasambahin ka sa 'yong kabutihan
Diyos na pararangalan
Ang karangalan at kadakilaan sa 'yo aming ihahayag
Sasambahin ka sa 'yong kabutihan
Diyos na pararangalan
Ang karangalan at kadakilaan sa 'yo aming ihahayag
Sasambahin ka sa 'yong kabutihan
Diyos na pararangalan
Ang karangalan at kadakilaan sa 'yo aming ihahayag

Yahweh ang iyong pangalan
Yahweh ang makapangyarihan
Yahweh ang iyong pangalan
Yahweh ang makapangyarihan

Lyrics licensed by LyricFind