Tony rodeo - Tiyak yun

Kung ikaw ay mananalig
Ikaw ay gagaling sa iyong sakit
Kung ikaw ay susunod
Hinihiling mo ay makakamit
Kung ikaw ay magbabago
Tiyak sa langit ang punta mo
Kung ikaw ay maglilingkod
May gantimpala kang matatamo

Tiyak yun tiyak yun si Yahweh tutugon
Sa Diyos walang mahirap kung magtitiwala
Tiyak yun tiyak yun si Yahweh tutugon
Kaybuti ng Panginoon

Kung ikaw ay magbibigay
Giginhawa ang iyong buhay
Kung ikaw ay makikinig
Sa problema'y di maliliglig
Kung ikaw ay magpupuri
Galak sa puso ang maghahari
Kung ikaw ay manghihingi
Manalig na ito'y mangyayari

Tiyak yun tiyak yun si Yahweh tutugon
Sa Diyos walang mahirap kung magtitiwala
Tiyak yun tiyak yun si Yahweh tutugon
Kaybuti ng Panginoon


Kung ikaw ay dumadalo
Sa bibliya ikaw ay lalago
Kung ika''y nagpapakumbaba
Itataas ng Diyos ang buhay mo
Kung ikaw ay humahayo
Lumalaganap ang ebanghelyo
Kung si Kristo'y nasa puso mo
Pagpapalain niya ang buhay mo

Tiyak yun tiyak yun si Yahweh tutugon
Sa Diyos walang mahirap kung magtitiwala
Tiyak yun tiyak yun si Yahweh tutugon
Kaybuti ng Panginoon

Tiyak yun tiyak yun si Yahweh tutugon
Sa Diyos walang mahirap kung magtitiwala
Tiyak yun tiyak yun si Yahweh tutugon
Kaybuti ng Panginoon

Tiyak yun tiyak yun si Yahweh tutugon
Sa Diyos walang mahirap kung magtitiwala
Tiyak yun tiyak yun si Yahweh tutugon
Kaybuti ng Panginoon
Kaybuti ng Panginoon
Kaybuti ng Panginoon tiyak yun

Lyrics licensed by LyricFind