Tony rodeo - Sa diyos magdiwang na

Tayo'y sumamba at purihin ang ating Diyos
Ang lahat umawit dahil sa kabutihan niya
Ating itaas ang dakilang pangalan niya
Umawit ng papuri at pasalamatan siya

Sumayaw magsaya sa Diyos magdiwang na
Si Yahweh ay purihin itaas ang ngalan niya


Tayo'y sumamba at purihin ang ating Diyos
Ang lahat umawit dahil sa kabutihan niya
Ating itaas ang dakilang pangalan niya
Umawit ng papuri at pasalamatan siya

Sumayaw magsaya sa Diyos magdiwang na
Si Yahweh ay purihin itaas ang ngalan niya

Sumayaw magsaya sa Diyos magdiwang na
Si Yahweh ay purihin itaas ang ngalan niya
Sumayaw magsaya sa Diyos magdiwang na
Si Yahweh ay purihin itaas ang ngalan niya
Sumayaw magsaya sa Diyos magdiwang na
Si Yahweh ay purihin itaas ang ngalan niya
Sumayaw magsaya sa Diyos magdiwang na
Si Yahweh ay purihin itaas ang ngalan niya
Si Yahweh ay purihin itaas ang ngalan niya

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind