Daddy Yankee - De La Paz y De La Guerra

Guerra, paz y guerra
Guerra, paz y guerra

Es que yo soy de la paz
Tú de la guerra
Una pareja muy normal
Sobre la tierra

Es que yo soy de la ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.