Daddy Yankee - Coraza Divina

Aquí no hay medio lo dejamo en la gaveta
Aquí no hay medio lo dejamo en la gaveta

En puerto rico nace un niño el tres de febrero
Hijo de una f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.