Tony rodeo - Alay ko ay pagpupuri

Kahit na ako'y may problema
Hindi ako mangangamba
Ang Panginoon ay kasama
Magtitiwala sa kanya
Sa kabutihan niya ako'y aasa
Sa pag-ibig niya ako'y payapa
Sa biyaya niya ako'y pinagpala

Kahit na ako'y may problema
Hindi ako mangangamba
Ang Panginoon ay kasama
Magtitiwala sa kanya
Sa kabutihan niya ako'y aasa
Sa pag-ibig niya ako'y payapa
Sa biyaya niya ako'y pinagpala

Alay ko ay pagpupuri pagsamba at pasasalamat
Sa 'yo aming Panginoong Hesus
Ikaw ang aking kalakasan
Pangalan mo'y aking tanggulan
Sa pangako mo ako'y mananangan


Kahit na ako'y may problema
Hindi ako mangangamba
Ang Panginoon ay kasama
Magtitiwala sa kanya
Sa kabutihan niya ako'y aasa
Sa pag-ibig niya ako'y payapa
Sa biyaya niya ako'y pinagpala

Alay ko ay pagpupuri pagsamba at pasasalamat
Sa 'yo aming Panginoong Hesus
Ikaw ang aking kalakasan
Pangalan mo'y aking tanggulan
Sa pangako mo ako'y mananangan

Alay ko ay pagpupuri pagsamba at pasasalamat
Sa 'yo aming Panginoong Hesus
Ikaw ang aking kalakasan
Pangalan mo'y aking tanggulan
Sa pangako mo ako'y mananangan
Sa pangako mo ako'y mananangan
Sa pangako mo ako'y mananangan

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind