Philippine Madrigal Singers - Miss Kita Kung Christmas

Oh
Ang disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita
Anomang pilit kong magsaya miss kita kung christmas
Kahit nasaan ako pabaling-baling ng tingin walan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.