Kelsy Karter - Harry

I blacked out, passed out, first time we met
It wasn't drugs, could be love, but it's probably sex
I'm thinkin' 'bout you (na-na-na, na-na-na, na-na...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.