Hypnomusic - Jingle Bells

Merry Christmas ladies
Merry Christmas Mr. Buble
Are you ready to sing a little Jingle Bells
Yes
Jingle Bells, jingle bells,
Jingle all the way!
Oh wh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.