Rekudo - САХАРА

Пустые слова
В этом городе
Да
Деньги капают на шею
Иди же сюда

Сахарааа
Двигай дальше
В машину
Сейчас поедем по миру
И будем под эйфорией

Стой, стой...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.