Cornelis Vreeswijk - Balladen Om Båtsman Charlie Donovan

Och lyster det er att höra på de ord jag tecknat ned
om båtsman Charlie Donovan som jag har seglat med.
Det är sant, me boys.
Hör och häpna sådant händer allt ibland!

Hans mor var Indianska och hans far var diplomat,
och själv var han föräldralös och han var min kamrat.
Det är sant, me boys
Hör och häpna sådant händer allt ibland!

På alla de sju haven hade Donovan sitt hem.
Han hade Charlie Chaplin tatuerad på sin lem.
Det är sant, me boys
Hör och häpna sådant händer allt ibland!

Plenty vackra damer finns på torget Place Pigalle,
och jag blev eld och lågor, jag! Men Donovan var kall.
Det är sant, me boys
Hör och häpna sådant händer allt ibland!

"You bloody fool!", sa Donovan, "håll dig utanför!
Gå bakom mig med käften stängd och titta hur jag gör!"
Det är sant, me boys
Hör och häpna sådant händer allt ibland!

Vi kryssade på Place Pigalle bland damer av och an,
och plötsligt steg ett rop mot skyn: "Där är ju Donovan!"
Det är sant, me boys
Hör och häpna sådant händer allt ibland!

Och damer kom från alla håll ur alla glada hus,
och bad oss gärna kliva på! Det var ett fasligt krus.
Det är sant, me boys
Hör och häpna sådant händer allt ibland!

Snart satt vi uti en salong och tog oss en absinth,
och damer kom och kysste oss och smekte Charlies flint.
Det är sant, me boys
Hör och häpna sådant händer allt ibland!

Sen levde vi så lusteligt med var sin Kurtisan,
att vi blev akterseglade - det gav vi välan fan ...
Det är sant, me boys
Hör och häpna sådant händer allt ibland!

Tre veckor och fem dagar blev vi uti huset kvar.
Jag själv - och Charlie Donovan som tatuerad var.
Det är sant, me boys
Hör och häpna sådant händer allt ibland!

Så går det till i land, me boys. Om du vill bli idol
gå till en tatuerare och pröva på hans stål.
Det är sant, me boys
Hör och häpna sådant händer allt ibland!

Lyrics licensed by LyricFind

Wijzigen Zit er een fout in de songtekst? Wijzig hem dan nu!