Bad Bunny - COMPOSITOR DEL AÑO

Ey, ey, ey

De niño monaguillo
De grande trapero
Y par de cosa' má'
Que hice por dinero
Nunca he sido fiel, ey
Ni a mi barbero
Una super estre...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.