SKII6 - Parast Elämää

Kylmii väreitä menneisyyttä miettiessäni
En haluu kattoo taakse ku tulevaisuus edessäni
Jos en matkan varrel kaikkee paskaa kestäisi
Nii mis mä ois...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.