LATENIGHTJIGGY - Mimosas

LATENIGHT JIGGY

Yeah yeah, ay

Soon as you come over, It's over
I'ma lay you down right on my sofa
You drinking Mimosas, peligrosa
Yo me voy a dejart...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.