Musikatha - Kabanal-banalang diyos

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad mo
Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod
Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad mo
Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod
Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Luwalhati at papuri sayo kataas-taasang hari
Kapangyarihan at kalakasan sayo kailanpaman
Pagdakila at pagsamba sa iyo aming kabanal-banalang Diyos

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad mo
Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod
Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad mo
Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod
Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad mo
Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod
Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon


Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad mo
Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod
Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ikaw lamang Hesus
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Sayo namin iaalay o Diyos ang aming papuring tunay
Kaya kami'y aawit sayo
Papuri ng pagsamba at pagmamahal at pagdakila (papuri)
Tanging ikaw Hesus ang aming Panginoon
Tanging ikaw Hesus ang aming Panginoon
Tangapin mo aming pagsamba at ilagay sa puso
Ngayon at kailanman ika'y papupurihan
Ngayon at kailanman ika'y aawitan
Dakila ka o Hesus
Dakila ka kami'y sumasamba sayo
Kabanal-banalang Diyos

Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Hesus
Ang Panginoon

Hallelujah sayo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba purihin ka o Diyos dakila ka hallelujah

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind