Edith m. san pedro - Masiglang umawit

Masiglang umawit sa saliw ng tugtugan
Umindak sumayaw at tayo'y maglundagan
Siya'y sambahin nang buong kalakasan
Ating isigaw ang Kanyang kabutihan

Masiglang umawit sa saliw ng tugtugan
Umindak sumayaw at tayo'y maglundagan
Siya'y sambahin nang buong kalakasan
Ating isigaw ang Kanyang kabutihan


Sa lahat ng oras
Siya'y maasahan
Ang pag-ibig Niya ay laging nananahan
Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan
Kaya't dapat ipagdiwang ang Kanyang kabutihan

Masiglang umawit sa saliw ng tugtugan
Umindak sumayaw at tayo'y maglundagan
Siya'y sambahin nang buong kalakasan
Ating isigaw ang Kanyang kabutihan

Sa lahat ng oras
Siya'y maasahan
Ang pag-ibig Niya ay laging nananahan
Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan
Kaya't dapat ipagdiwang ang Kanyang kabutihan

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind