Maluma - Cielo A Un Diablo

(Yeah yeah)
(Rudeboyz)

Bebé, tú me conoce'
Sabes que nunca he sido de una sola mujer
No busques que el corazón te lo destroce
De la forma en qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.