Los Chichos - Sea Como Sea

Me llaman en mi casa
El niño bueno del hogar
Porque yo lo que gano
Se lo entrego a mi mamá
Ellos no saben nada
De la vida que yo llevo

Se cree...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.