El Barrio - La Fuente del Deseo

A la fuente del deseo dice mi madre que vaya
A ver si me sale novia, la más bonita de España
En la fuente del deseo solo beben las palomas
A ver si...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.