Litto Nebbia - Quiereme Siempre

Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo a ti,
Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí.
Cuando beso tu boca nada, nada es mejor.
Dame, dame tu vida...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.