Musikatha - Habang buhay

Aawitan lagi nang pagmamasdan
Ang Iyong kagandahan Diyos ng kabanalan

Habang buhay papuri ko'y itataas
Hindi magwawakas ang aking pagsamba
Habang buhay pag-ibig ko'y ibibigay
Pagkat wala na ngang Sa'yo ay papantay

Pupurihin lagi nang sasambahin
Ang pangalan Mong banal
Sa tuwina ay sasambitin
Aawitan lagi nang pagmamasdan
Ang Iyong kagandahan Diyos ng kabanalan

Habang buhay papuri ko'y itataas
Hindi magwawakas ang aking pagsamba (hindi magwawakas)
Habang buhay pag-ibig ko'y ibibigay (habang buhay)
Pagkat wala na ngang Sa'yo ay papantay


Pupurihin lagi nang sasambahin
Ang pangalan Mong banal
Sa tuwina ay sasambitin
Aawitan lagi nang pagmamasdan
Ang Iyong kagandahan Diyos ng kabanalan

Pupurihin lagi nang sasambahin
Ang pangalan Mong banal
Sa tuwina ay sasambitin
Aawitan lagi nang pagmamasdan
Ang Iyong kagandahan Diyos ng kabanalan (pupurihin)

Pupurihin lagi nang sasambahin (oh Hesus)
Ang pangalan Mong banal
Sa tuwina ay sasambitin
Aawitan lagi nang pagmamasdan (lagi ng aawitan)
Ang Iyong kagandahan Diyos ng kabanalan (wala na ngang katulad mo)

Habang buhay (sa habang buhay)
Habang buhay (wala na ngang hihigit pa Sa'yo)

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind